ZAPISY

Zgłoszenie na kurs prosimy przesłać na adres: kursyinstruktorskie.asif@onet.pl z uwzględnieniem informacji poniżej:

-imię i nazwisko kursanta

-nr telefonu

-nazwę i datę kursu, szkolenia

-kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów*

-potwierdzenie wpłaty

-rozmiar koszulki

 

WYMAGANIA:

-Ukończone 18 lat

-Wykształcenie średnie*

-Znajomość dyscypliny sportu,wiedza teoretyczna i praktyczna*

 

Ilość miejsc na kurs jest ograniczona!

Każdy z kursantów otrzyma meilowe potwierdzenie przyjęcia na kurs w ciągu 2 dni roboczych.

7 dni przed rozpoczęciem kursu wysłane zostaną materiały szkoleniowe wraz z informacją potwierdzającą miejsce oraz termin. W wiadomości pojawią się również nazwiska wykładowców wraz  z ich numerem telefonu.

 

Do przygotowania na pierwsze zajęcia*:

-strój sportowy

-długopis i notes

-1x zdjęcie legitymacyjne (3,5×4,5)

 

 

Każdy z kursantów po pozytywnym zaliczeniu egzaminu końcowego otrzymuje*:

-legitymację instruktora sportu

-certyfikat ukończenia kursu w języku polskim

-certyfikat ukończenia kursu w języku angielskim (za dodatkową opłatą-20 zł)

 

W przypadku negatywnego wyniku egzaminu kursantowi przysługuje jedna darmowa poprawa. Każda kolejna jest za dodatkową opłatą 100 zł.*

 

Dane do przelewu:

ASIF

Millenium Bank

nr konta 49 1160 2202 0000 0002 4099 2251

W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko kursanta, nazwę i datę kursu.

 

 

 

Akademia Sportu i Fizjoterapii nie odpowiada za nadanie licencji związkowych, zawodniczych, sportowych, natomiast może wskazać jak o taką licencję się ubiegać i gdzie należy wysłać wniosek.

 

*dotyczy wszystkich kursów instruktorskich