O NAS

       Akademia Sportu i Fizjoterapii

NIP: 823-161-66-10,  REGON: 14265939

Numer rejestru instytucji szkoleniowych

Urzędu Pracy, RIS: 2.14/00366/2017.

 

Akademia Sportu i Fizjoterapii prowadzi kursy instruktorskie w zakresie uprawnień instruktora dwuboju olimpijskiego, instruktora cross treningu, instruktora siłowni oraz szkolenia z zakresu fizjoterapii i dietetyki.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów ( Dz.U. 2013 poz. 829).

 

Akademia Sportu i Fizjoterapii jest zarejestrowana w rejestrze instytucji szkoleniowych pod numerem 2.14/00366/2017.

Dzięki temu osoby zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne mogą wziąć bezpłatny udział w naszych kursach i szkoleniach.

 

Każdy kurs składa się z części teoretycznej (e-learning) oraz praktycznej, a uprawnienia instruktorskie wydawane są po zdaniu egzaminu.

 

Nadawane uprawnienia instruktorskie umożliwiają podjęcie legalnej pracy w klubach sportowych, ośrodkach sportu, na obozach i koloniach itp. Dodatkowo uprawnienia te dają możliwość  założenia własnej szkółki lub klubu sportowego w formie działalności gospodarczej lub stowarzyszenia i prowadzenia  zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

 

 

Cele Akademii Sportu i Fizjoterapii:

– upowszechnianie, wspieranie i promowanie kultury fizycznej, sportu i edukacji wśród dorosłych,

– działanie na rzecz sportu, rekreacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

– umożliwienie zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności niezbędnych na rynku pracy,

– podnoszenie sprawności fizycznej i polepszenie stanu zdrowia społeczności,

– kształcenie specjalistów do prowadzenia zajęć ruchowych.